Termékek Menü

Fejléc telefonszámok

Ügyfélszolgálataink elérhetősége: info@bearings.hu
  • Budapest: + 36 1 262 0508
  • Kecskemét: + 36 76 509 967
  • Debrecen: + 36 52 521 411
  • Zalaegerszeg: + 36 92 599 069

Web áruház vásárlási feltételek

Az alábbi Vásárlási Feltételek - a továbbiakban, mint: Feltételek - érinthetik az Ön törvényes jogait.
A vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt foglaltakat.

Bevezető:
Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - az internetes Bearings Webáruház-ban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a Bearings Webáruház-on található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja +36 1 262-0508 telefonszámot.

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, A jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó mint a Bearings Webáruház weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a Bearings Webáruházban a képernyőjén megjelenő kosártartalom elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a Bearings Webáruház-ot a korábbiakban már használta.

A szerződés létrejötte:
A Bearings Webáruház használata során nem jön létre jogviszony a Vevők és a Bearings Kft. között.
A Bearings Webáruházban leadott megrendelést kézhezvételének igazolásaként a vevő egy elektronikus visszaigazolást kap. Ez az értesítés nem egyenértékü a megrendelés visszaigazolásával. A megrendelésének elfogadásáról, a megrendelt termék átadásra/feladásra előkészített státuszáról külön e-mailben értesítjük. Ez az e-mail tekinthető a megrendelés visszaigazolásának. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében.


Áru átvétel az eladó szaküzletében:
A Vásárló a bolti átvétel megjelölése után, minden esetben kap egy általános visszaigazolást az általa megadott mail címre. Ez tartalmazza azt az átvételi időpontot, mikortól biztosítja eladó a termék átvételét az üzlethelységben (kizárólag csak a nyitvatartási időn belül).


Áru kiszállítására vonatkozó feltételek:
A Bearings Webáruházban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelés elküldésétől számított 3 munkanap amennyiben a termék raktáron van . (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem számít be). A vásárló által megadott mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását ill. bolti átvételét nem tudják a megadott 3 napon belül biztosítani.

A vevő amennyiben a kiszállítást választotta a Bearings kft e-mailben küld értesítést melyik nap érkezik a termék a Vevő által megadott szállítási címre. A Futár munkaidőben szállít 8
-17 óra között.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a Bearings Webáruházban megrendelt terméket a kiszállítást végző futártól átvette. A Vevő az eladó üzlethelyiségében is átveheti a terméket, ha bolti átvételt választ.

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 08:00 - 16:30


Árak, fizetés módjai és fizetés :

A Web áruházban feltüntetett árak csak és kizárólag a web áruházon keresztül leadott rendelésekre érvényesek, melyeket vagy GLS futárszolgálattal vagy személyes átvétellel juttatunk el a vásárló részére. 
Az Eladó az árak - Vevőknek küldött előzetes értesítés nélküli - megváltoztatásának jogát fenntartja. A Vevők a kosár tartalmának elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatják meg a feltüntetett termékeket. Abban az esetben, ha nem utánvétellel történik a megrendelés, a kosárban rögzített ár az Eladót csak a megrendelés vételének eltérő árajánlat nélküli igazolása nélkül köti. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet). A Bearings Webáruházban megjelenő árak minden esetben nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
Amennyiben kiszállítást választ akkor a megrendelés visszaigazoláson külön tételként feltüntetjük ha van plusz kiszállítási költség. A Bearings kft Web áruházában a Vevő számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei is, amely költséget abban az esetben kell Vevőnek megfizetni, amennyiben Vevő igényli a házhoz szállítást. A szállításra az eladó nem számít fel külön szállítási díjat, amennyiben a vásárolt áru(k) értéke meghaladja a nettó 40.000,- Ft-ot.

A termékek árának kifizetési módja lehet készpénz, átutalás és utánvét.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhoz szállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhoz szállítási díj hiánytalan megfizetése után száll át.


Jótállás, garancia és szavatosság:
A Bearings Webáruházban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a Bearings Webáruház-ban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül.
Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.

A Vevő által a termékek esetleges meghibásodása estén igénybe vehető javítószolgálati egységek felsorolását és címét a termékekkel együtt átadott Jótállási jegy tartalmazza. A jótállási jegy csak eladó számlájával párban érvényes.

Ha a termékhez a gyártó nem csatolt jótálási jegyet, ebben az esetben eladó számlája szolgál a garanciális igény igazolására.

A Jótállási jegyen és a termékhez mellékelt dokumentumokon kívül az egyes termékekre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételekről a +36 1 2620508 telefonszámon érdeklődhet.


A felelőség korlátozása:
A BEARINGS Kft. nem vállal felelősséget a Bearings Webáruház weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot és a használattal összefüggésbe hozható kieséssel kapcsolatos károkat is.

A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.


A termék visszaszolgáltatása:
A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 2 (kettő) naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat, ha a terméket sértetlen gyári csomagolásban azt behozza vagy eljuttatja az eladó szaküzletébe.


Egyéb feltételek:
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.